گروه اجتماعي موج؛ 
سيد احمد نبوي، مدير کل پيشين نظارت و ارزيابي سازمان محيط زيست، معتقد است حدود 500 هزار صنعت موجود در کشور 4 ميليون تن در سال (4 ميليارد کيلو) پسماند توليد مي کنند که معلوم نيست کجا امحا مي شود؟ اين پسماندها بسيار خطرناک است، ما براي امحاي اين پسماندها قانون و راهکار و حتي مرکز امحا داريم اما بخش زيادي از اين 4 ميليون تن که عمدتا در شهرهاي بزرگ توليد مي شود، شبانه سوزانده مي شوند، پسماند سوزي شبانه آلودگي را اطراف شهرهاي صنعتي بزرگ که شبانه دود مي شود، صبح لايه دودي را سراسر شهر مي گيرد، اين لايه حاصل از دود خودروها نيست.
عرصه نظارت و ارزيابي محيط زيست يکي از مهم ترين و حساس ترين بازوهاي سازمان محيط زيست براي رصد وضعيت محيط زيستي کشور است، سيد احمد نبوي در زمان مديريت خود به عنوان مديرکل نظارت و ارزيابي سازمان محيط زيست که زمان زيادي هم از آن آن نمي گذرد، گزارش‌ها و کشفيات بسياري از تخلفات ارائه داده است که اين موضوع بهانه اي شد تا در يک گفت و گوي رو در رو با وي در خبرگزاري موج شرايط موجود محيط زيست کشور را بررسي کنيم که در ادامه مي خوانيد.

وضعيت محيط زيست ايران را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
شايد سال هاي گذشته خيلي به محيط زيست توجه نمي شد و در واقع محيط زيست جزو اولويت‌هاي کشورمان نبود، اما امروز محيط زيست تبديل يک اولويت شده است. 
محيط زيست کشور شرايط مناسبي ندارد، به جاي اين که تمام نگاه ما به اتفاقات و تصميمات مذاکرات هسته اي باشد به اين توجه کنيم که آب، خاک، هواي کشور که زيرساخت هاي اصلي کشوراند در حال نابودي است. ما مي توانيم سلاح استراتژيک و صنعت نوين نداشته باشيم اما آيا مي توانيم خاک سالم نداشته باشيم؟
مي گوييم خودمان مي کاريم، خودمان توليد مي کنيم و به تحريم ها توجهي نداريم، اما؛ اين خودکفايي مستلزم داشتن خاک، آب و هواي سالم است. براي اين امر بايد مفهوم توسعه را باز تعريف کنيم، توسعه ناهمگون و اشتغال با مفهوم اشتغالزايي و بدون در نظر گرفتن آلودگي هاي خاک و آب بيهوده است.

با تاثير تحريم بر آب خوردن مردم از نگاه رئيس جمهور موافقيد؟
به هيچ وجه قبول ندارم، فکر مي کنم آقاي رئيس جمهور مثال خوبي را انتخاب کرده باشد؛ ايشان در نوع مثال خواست سخت ترين وضعيت را به عنوان مثال بياورد، اما؛ اين مثال درستي نيست. من معتقدم تحريم‌ها تازگي ندارد، تحريم‌هاي عليه کشورمان 30 سال پيش شروع شده و البته در اين مقطع تشديد شده است، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را در مقابل همين تشديد تحريم ها مطرح کرده است چراکه اقتصاد مقاومتي را در شرايط عادي مطرح نمي کنند، بايد توجه داشته باشيم که در اقتصاد مقاومتي رفتارهاي تجملاتي مثل حفر چاه هاي سطحي که پولدارها مي زنند براي پر کردن استخرهاي شخصي و تفريحي جايي ندارد. 
بايد ديد در اوج گرفتن کشاورزي مکانيزه نقش اقتصاد مقاومتي کجاست. کدام چاه‌ها بايد کور شوند بايد جلوي پول هاي کثيف گرفته شود و آن پول‌ها را هزينه کشاورزي مدرن و مکانيزه کنيم. 
ما اقتصاد مقاومتي را شنيديم، نوشتيم و درباره آن تبليغات کرديم ولي هرگز نيامديم درباره آن کاري کنيم، من فکر مي کنم فرداي ايران مانند امروز که دولت قبلي را به محاکمه مي کشد، فرداي ايران نيز اين دولت را هم براي اقتصاد مقاومتي محاکمه کند. بايد ديد سهم اين دولت از خاک پاک چقدر بوده است، هر کس به اندازه اي که اين خاک را آلوده کرده است بايد پاسخگو باشد.
خاک سالم، آب سالم و هواي سالم در اقتصاد مقاومتي تعريف دارد و اين سه شاخصه لازم است که بدانيم پاکسازي مي کنيم که اين اتفاق نيفتاده و امروز به اوج خود رسيده است. ما به نقطه بحران در محيط زيست رسيده ايم و دراين شرايط همه بايد پاسخگو باشند.

چرا سازمان محيط زيست قدرتمند عمل نمي کند؟
معاونت رئيس جمهور بايد قدرت داشته باشد چرا که نظارت بالادستي مجلس را ندارد اين که چرا نمي تواند عمل کند بخش عمده آن به دليل وجود مديران فاسد و نالايق در کشور است، گاهي اوقات برخي دستگاه‌ها (مثل منابع طبيعي، نيروي هاي نظامي مسوول، برخي از دواير قضايي، شورا ياري ها، شوراي دهستان ها و...) همه با هم پول مي گيرند و منطقه حفاظت شده را بين خود تقسيم مي کنند. اين مديران بهه جاي آن که با اتحاد خود منطقه حفاظت شده را حفظ کنند، به دليل فساد و نالايقي شان نه تنها حفظ نمي کنند، بلکه مناطق را از دست مي دهند.

ميزان زمين خواري‌ها در مناطق حفاظت شده چقدر است؟
11 درصد از کل خاک کشور را مناطق حفاظت شده تشکيل داده اند که متاسفانه از اين 11 درصد يک درصد از ميان رفته است.
توانستم در دوره مديريتم در سازمان محيط زيست، حدود 3 هزار هکتار اراضي تصرف شده در کل کشور را کشف و ضبط کنم اما ميزان زمين خواري‌ها خيلي بيش از اين است، اگر تسلط ما بر مناطق افزايش مي يافت، به عددي حدود 40-50 هزار هکتار کشف مي رسيديم ولي ما به 3 هزار هکتار مستقيم دست پيدا کرده و مستند سازي کرديم و بر آنها مشرف شديم. البته توقفي که در زمين خواري ها ايجاد کرديم در حوزه بخش خصوصي بوده است، آن چنان که مقام معظم رهبري نيز در سخنانشان در 17 اسفند 93 اشاره کردند، بسياري از تخريب ها وزمين خواري ها مربوط به بخش دولتي است، و شايد اين رقم کشف شده يک درصد از آن تصرفات نبايد البته بسياري از اين تصرفات خارج از محدوده حفاظتي سازمان محيط زيست است مثلا دريا را خشک کردند و در آن پيش روي کرده اند. اتفاقي که در محدوده جزيره قشم افتاده است، از اين جنس تخريب ها فراوان داريم.
عوامل محيط زيست براي باز پس گيري‌ تصرفات بايد پيگير باشند و عناصري درمحيط زيست به کنکاش و به دنبال رسيدن پرونده ها به دادگاه و رسيدگي قضايي باشند، نمي توان از قوه قضائيه انتظار داشت يک تنه جلوي تخلفات بايستد، سازمان محيط زيست به عنوان دستگاه نظارتي بايد همراه اين قوه باشد، همان طور که در بازپس گيري 3 هزار هکتاري ذکر شده قوه قضائيه به ما کمک‌هاي شاياني کرد و در زمان شناسايي مجرمان زمين خواري، ما شعبه ويژه اي را به زمين خواري ها اختصاص داديم، علاوه بر اين صداو سيما هم بي نظير عمل کرد. اين نشان مي دهد که اين موضوع به چپ و راست ربطي ندارد. قوه قضائيه و صدا و سيما شايد متهم به يک جريان سياسي خاص باشند ولي در اين کار اين گونه نبوده است، واقعا همکاري کردند.

وضعيت معدن کاوي در مناطق چهارگانه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
در خاک کشور معادن و عناصر کاني زيرزميني بسياري وجود دارد، برخي از اين معادن در مناطق حفاظت شده قرار گرفته است، مجلس، سازمان محيط زيست و همه دستگاه‌ها بايد از 11 درصد خاک مناطق حفاظت شده ايران چشم بپوشند، قرار نيست ما همه خاک را اين نسل از بين ببريم و از آن استفاده کنيم. 
برداشت از اين 11 درصد خاک کشور ممنوعه است و نبايد با تغيير مديران دستخوش تغيير نشود، به اين امر متعهد شويم و براساس سخنان رهبري جرم انگاري کنيم و هر مديري را که در مناطق چهارگانه مجوزي صادر کرد را محکوم اعلام کنيم.
براي مثال معاون پيشين محيط طبيعي سازمان محيط زيست که چند روز گذشته جا به جا شد، به برخي مجوز مي داد و به برخي نمي داد، اين آقا گفت: آشوراده را داديم و اشتباه کرديم! اگر وي براي اين واگذاري محکوم مي شد مدير بعدي جرأت نمي کرد اين کار را تکرار بکند. مجوز دادي و فهميدي اشتباه کردي و بايد پس بگيري؟ 
به دليل اين مشکلات معتقدم ما نيازمنديم که جرم انگاري در حوزه محيط زيست انجام شود و البته مراقب باشيم 89 درصد باقيمانده محيط زيست کشور نيز تخريب نشود. معدن کاوي باعث مخروبه شدن محيط زيست نشود، در کشور ما در حال حاضر پس از برداشت از معدن، معدن را به صورت مخروبه رها مي کند و اين معادن رها شده مرکز ريزگردهاي داخلي مي شود.

چرا در حوزه هاي ديگر به جز زمين خواري‌ها مقصران شناسايي و دادگاهي نمي شوند؟
درست است که زمين خواري براي بخش خصوصي براي شوراها، شهرداري ها و... نان دارد اما درجاهاي ديگري مثل آلايندگي کارخانه‌ها منافع بيشتري هست.
در کشور ما چند درصد از صنايع جريمه آلايندگي مي دهند؟ از حدود 500 هزار صنعت در کشور، تنها حدود 3-4 درصد در چند سال گذشته ايجاد شده‌اند، که عمده اين‌ها مربوط به 20 تا 40 سال قبل است و نوسازي هم در آن‌ها انجام نگرفته است. تنها 10 درصد از اين صنايع نوسازي شده اند که با 3 درصد صنايع جديد 87 درصد مابقي صنايع کجايند؟ که مطمئنا نه نوسازي شده اند و نه بازسازي!
87 درصد صنايع کشور آلاينده است. آيا ما از اين صنايع جريمه آلايندگي مي گيريم؟ البته قبول دارم شرايط کشور، شرايط سختي است اما اين صنايع بايد بدانند متخلفند و اين تخلف بايد به آنها تفهيم شود و با آنها کج دار و مريض برخورد کرد.
دادگاه مي گويد نمي توانم صنعت را تعطيل کنم، چون اشتغال از بين مي رود، اما به مدير صنعت مي گويد پولي که کسب مي کني را براي پاداش کارکنانت خرج نکن. براي اصلاح آلايندگي ات خرج کن.
در بازديد‌هاي فصلي (4 دوره در هر سال) که از کارخانه‌هاي انجام مي شود اگر در دو دوره کارشناس، آلايندگي صنعت را اعلام کند آن مجموعه صنعتي تبديل به صنعت آلاينده مي شود و بايد جريمه سنگيني پرداخت کند که اين اتفاق نمي افتد بايد توجه داشته باشيم که آزمايشگاه هاي معتمد حد واسط ميان سازمان و صنعت هستند.

مقصر آلودگي هوا خودروها يا صنايع آلاينده اند؟
اين تقلب است که ما همه چيز را گردن خودروها مي اندازيم، صنايع پسماند توليد مي کنند و آن پسماند، پسماند خطرناک است که با پسماند شهري و عادي متفاوت است. که به آن پسماند صنعتي مي گويند و در برخي موارد به پسماند ويژه و خطرناک تبديل مي شود!
از 500 هزار صنعت موجود در کشور 4 ميليون در سال يعني 4 ميليارد کيلو پسماند توليد مي شود که معلوم نيست کجا امحا مي شود؟
اين پسماندها بسيار خطرناک است، ما براي امحا اين پسماندها قانون و راهکار و حتي مرکز امحا داريم اما بخش زيادي از اين 4 ميليون تن که عمدتا در شهرهاي بزرگ مستقرند شبانه سوزانده مي شود، پسماند سوزي شبانه آلودگي را اطراف شهرهاي صنعتي بزرگ که شبانه دود مي شود صبح لايه دودي را سراسر شهر مي گيرد، اين دود، حاصل از دود خودروها نيست.

وضعيت خريد و فروش قاچاق حيات وحش در کشور چگونه است؟
بحث خريد و فروش قاچاق حيات وحش در کشور مغفول مانده بود و من اين بحث را در سازمان محيط زيست مطرح کردم. امروز که دارم با شما صحبت مي کنم تمام قضات کشور، به اين موضوع حساس شدند، جريمه کشتار حيات وحش بالا رفته است.
در قاچاق امحا و احشا و پوست و قاچاق اعضاي حيات وحش پول هايي که جا به جا مي شود سر به فلک مي زند و هيچ کس هنوز نتوانسته عدد حاصل را از اين تجارت غير قانوني برآورد کند.
براي مثال با قاچاق مرجان ها و جاندران دريايي، فروشندگاني مرجان‌هاي زنده که از در آکواريوم هاي خيابان هاي تهران فروخته مي شود، مافيا دارد. آنقدر ارزش دارد که خيلي‌ها با ريسک وارد آن شوند. اين دست اندازي به منابع دريايي بسياري از سواحل به حال نابودي کشانده و دريا در حال تبديل شدن به لجنزار است؛ چراکه اکوسيستم دريا بهم ريخته است.

منتشرشده در اخبار و اطلاعیه ها


روز 22 اسفند که به نام روز شهید نامگذاری شده، بهانه ایست تا از ایثار خانواده های شهدای سرافراز ایران اسلامی تقدیر کنیم.

در این روز خانم دکتر ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و مهندس سید احمد نبوی مدیرکل بازرسی این سازمان که همچنین مشاور امور ایثارگران سازمان نیز می باشند، از خانواده شهید آزادواری از شهدای گرانقدر انقلاب، دیدار نموده و با اهدای یادبودهایی از ایثار و فداکاری ایشان تقدیر کردند.

به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، در پیام رییس سازمان حفاظت محیط زیست چنین آمده است :  بزرگداشت شهید، گرامیداشت ایثار، فداکاری و تلاش انسان هایی است که برای اعتلای اکنون و آینده همنوعان خود از جان شیرین می گذرند و البته نزد خداوندشان صاحب رزق همیشگی و متنعمند.

روز شهید، فرصتی است تا انسان های برتر در دوره های مختلف به نسل های بعد از خود معرفی شوند؛ از فداکاران روزهای انقلاب تا سلحشوران هشت سال دفاع مقدس. فرصت را مغتنم دانسته، یاد و خاطره محیط بانان شهید را که در راه حفاظت از طبیعت ایران زمین به شهادت رسیده اند گرامی    می دارم.

از خداوند متعال مسئلت می کنم که ما را در مسیر برقراری زندگی سالم، محیط زیست مطلوب و در یک کلام حیات طیبه که خواست شهدای عزیزمان بوده یاری فرماید.

این گزارش می افزاید همچنین ابتکار در روز جمعه 22 اسفند ماه همزمان با روز گرامیداشت مقام شهید با خانواده شهید آزادواری از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران دیدار و گفتگو و از آنان دلجویی کرد.

وی در این دیدار با اشاره به ارزش مقام شهید و شهادت و اثرات معنوی آن در جامعه کنونی اظهار داشت: همه ما در جامعه وام دار شهدا هستیم بخصوص شهدای انقلاب اسلامی که از مظلومیت ویژه ای برخوردارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با والا دانستن مقام و منزلت شهید در پیشگاه پروردگار گفت: شهادت ارزش بسیار بالایی دارد چرا که شهید در مسیری پا گذاشته که از اهداف و تمایلات دنیوی خود گذشته و صرفا به درجات معنوی توجه داشته است.

وی ادامه داد: هر انسانی در بستر زندگی خود از اهداف والایی برخوردار است و شیطان با نفوذ در ذات انسان سعی در انحراف او از مسیر انسانی و تعالی را دارد و در صورت وقوف این امر، انسان از اهداف و مسیر الهی دور مانده و چیزی جز رسوایی برای وی به همراه نخواهد داشت.

ابتکار با بیان اینکه شهدا از وسوسه های شیطانی فاصله گرفته اند تا در مسیر شرافت و کرامت قرار گیرند، تصریح کرد: ما باید در جامعه و در مسیر فرهنگی به اهداف شهدا ، ارزش و مقام رفیع آنها دقت کنیم و با ارج نهادن و گرامی داشتن خانواده آنها  اجازه ندهیم که مقام شهید و راه شهدا در جامعه کمرنگ شود.

همچنین این گزارش می افزاید: شهید آزادواری  از شهدای انقلاب اسلامی ایران است که در درگیری های سال 57 به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

گفتنی است در این دیدار سید احمد نبوی مشاور امور ایثارگران رئیس سازمان و مدیرکل دفتر بازرسی و محمد هادی  حیدرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ابتکار را همراهی کردند.

منتشرشده در اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب ؛ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با  تهیه سند ملی محیط زیست و  پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت حفظ زمین و ثروتهای عمومی کره خاکی گفتند: اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده اند زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست محیطی بر هم خوردن این تعادل است.

حضرت آیت الله خامنه ای، چالش زیست محیطی را چالشی فراگیر در سراسر جهان برشمردند و با اشاره به آثار بلندمدت مسائل زیست محیطی، خاطرنشان کردند: تجربه‌های کشورهای مختلف نشان می دهد بسیاری از مشکلات محیط زیستی قابل پیشگیری و دارای راه حل هستند.

ایشان به عنوان نمونه به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها و پدیده ریزگردها اشاره و تأکید کردند: این مشکلات، با صبر و حوصله و تدبیر و پیگیری لازم، قابل حل هستند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.

رهبر انقلاب اسلامی هوا، آب و خاک را سه عنصر اصلی در محیط زیست برشمردند و گفتند: برای حل مسائلی همچون آلودگی هوا در کلان شهرها، و پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند و افزودند: دستگاههای مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه تا برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول ، مقابله کنند.

ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر  در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض از مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان است.

حضرت آیت الله خامنه ای، نقش آفرینی مردم برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در جامعه بوسیله رسانه ملی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.

گفتنی است در این مراسم که با حضور بسیاری از مسئولین و مدیران ارشد لشگری و کشوری برگزار شد، خانم دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، مهندس سید احمد نبوی مدیرکل بازرسی سازمان و همچنین آقای قالیباف شهردار تهران و آقای چمران رییس شورای شهر تهران نیز حضور داشتند.

منتشرشده در اخبار و اطلاعیه ها

مهندس سید احمد نبوی مدیرکل بازرسی سازمان محیط زیست اعلام کرد:

"بدترین اشتباهی که می توان در شرایط کنونی نسبت به محیط زیست و کشور مرتکب شد، طرحِ ادغام و انحلال سازمان حفاظت محیط زیست است!!"

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( پام )، سید احمد نبوی اظهار کرد: متاسفانه مولفه‌های زیست محیطی مانند آب خاک و هوا در کشور سیاسی شده است و نجات این سه عنصر فقط با همراهی و همگامی تمام جریان های سیاسی اتفاق خواهد افتاد .

وی تاکید کرد اگر عده ای با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشکل دارند نباید به بدنه و ساختار اصلی این مجموعه ضربه وارد کنند.

نبوی گفت : سئوال اینجاست چرا کشور آمادگی نشست های حرفه ای در این زمینه را ندارد و چرا جنگ سیاسی در کشور نسبت به موارد دیگر اولویت دارد که منجر به نابودی زیر ساخت های زیست محیطی کشور می شود.

وی در ادامه به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه نسبت به سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته اما برای رسیدن تا حد مطلوب همچنان راهی طولانی در پیش دارد.

نبوی تاکید کرد: موضوعی مانند محیط زیست که بنظر می رسد بعد از دفاع و امنیت سومین شاخصه مهم در کشور است باید در حد وسیعتری به آن پرداخته شود که زمینه این امر در برگزاری چنین نمایشگاههایی فراهم می‌شود.

وی گفت: اعتبارات بسیار ضعیف این سازمان، شرایط سیاسی سخت ایجاد شده برای سازمان و اینکه برخی از مسئولان کشور هنوز محیط زیست را به عنوان اولویت مهم نپذیرفته‌اند، مولفه‌هایی است که موجب شده امروز سازمان محیط زیست در جایگاه اصلی خود قرار نگیرد.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست درباره تعامل شرکت ها و صنایع بزرگ با سازمان حفاظت محیط زیست گفت : به نظر می‌رسد این تعامل جدی نیست زیرا هنوز برخی این شرکت ها و صنایع از رانت‌های سیاسی برای حفظ خودشان و عدم پرداخت جریمه آلایندگی استفاده می‌کنند که سازمان محیط زیست باید تلاش کند این پشتوانه رانتی شرکت‌ها را قطع کند.

 http://www.doe.ir/Portal/home/?news/196210/196225/435088/%D8%B7%D8%B1%D8%AD

منتشرشده در اخبار و اطلاعیه ها

 

 

1393/6/15 شنبه انتصاب اعضای کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری سازمان حفاظت محیط زیست

 

معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امورمجلس  سازمان حفاظت محیط زیست طی احکامی  اعضای کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری  سازمان حفاظت محیط زیست را منصوب کرد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): در احکام سید محمد مجابی  خطاب به اعضای کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری  سازمان حفاظت محیط زیست چنین آمده است: در اجرای ماده 1 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره  192087/ت50328هـ مورخ 28/12/92  هیات  محترم وزیران بدینوسیله جنابعالی به عنوان " عضو کارگروه  ارتقاء سلامت نظام اداری "  تعیــین می شوید.                                                                                                                                                      

انتظار دارد در همکاری با سایر اعضای کارگروه نسبت به ارایه طرح های جامع ، بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد، شناسایی و کنترل گلوگاههای فساد، اطلاع رسانی مناسب به مردم ، شفاف سازی ، مستند سازی مراحل انجام کار و  رفع موانع و مشکلات اجرایی  اهتمام ورزید.                                                                                                                              

امید است با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم( ارواحنا فداه) در تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مربوطه موفق و موید باشید.        

بنا بر احکام صورت گرفته، علیرضا عباسی، بهنام فرج اللهی ، داریوش کریمی ، علیرضا مزینانی ، کیومرث کلانتری  اعضای این کارگروه هستند.

همچنین سید احمد نبوی مدیرکل بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان به عنوان عضو و دبیر کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری برگزیده شد.

منتشرشده در اخبار و اطلاعیه ها

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به در دام افتادن باندهای شکار و صید غیرمجاز طی یکسال گذشته، گفت: متاسفانه در سال های 90 و 91 به دلیل عدم مدیریت صحیح شکار و صید، مجموعه های انفرادی و تیمی در قالب گروه های شکار داخلی و خارجی، عرصه های حیات وحش کشور را مورد تاخت و تاز قرار دادند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( پام ) ، مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طی آن سال ها شاهد شکار چهارپایان و حتی گوشتخواران در معرض انقراض مانند پلنگ در کشور بودیم، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طی یک سال و نیم گذشته برنامه ریزی های جدی برای کشف و شناسایی این باندهای غارت حیات وحش به مرحله اجرا گذاشت و با همکاری پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به شناسایی و انهدام باندهای سازمان یافته شکار و صید غیرمجاز اقدام کرد.

نبوی با اشاره به مصاحبه 16 دی ماه امسال خود در خصوص شکار غیرمجاز گوشتخواران بزرگ جثه که علیرغم پخش در همان روز دوباره با گذشت 13روز زمان،  مجددا" از اخبار ساعت 19 سیمای ملی پخش شد، اظهار کرد: مباحث مطرح شده در این خصوص مربوط به تخلفات سال های گذشته بوده است.

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: ضبط مصاحبه با وی و رئیس سازمان در دو زمان متفاوت، منجر به برداشت های متفاوت از موضوع و در نتیجه پاسخ های متناقض شده است. 

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست،  تصریح کرد: حتی شکار غیر مجاز یک قلاده از انواع  حیات وحش مورد حساسیت و پیگیری جدی سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهد گرفت.

نبوی با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر تلاش های بسیاری برای برخورد با شکارچیان غیر مجاز داخلی و به خصوص خارجی صورت گرفته، گفت: در عین حال نمی توان مدعی شد که شکار غیرمجاز صورت نمی گیرد.

وی اضافه کرد: دفتر بازرسی سازمان آماده دریافت نظرات و اطلاعات شهروندان در مورد تخریب طبیعت و شکار غیر مجاز است و بدون هیچ مماشاتی با تمام تخلفات در این زمینه برخورد خواهد کرد.

 
 
منتشرشده در اخبار و اطلاعیه ها